5 PRIORITEITENPROGRAMMA

In het tabblad “Hoe werken we?” leest u hoe het Forum Jeugd aan de slag gaat. Sinds begin 2014 werken we met 5 vooropgestelde prioriteiten. Voor 3 van deze prioriteiten wordt gewerkt met werkgroepen, de andere twee zitten vervat in de dagelijks werking van het Forum

Vanuit de werkgroepen communiceert men richting de “algemene vergadering” zijnde het Forum zoals het vandaag bestaat: een combinatie van jeugdconsulenten, schepenen jeugd, vertegenwoordiging vanuit de provincie West-Vlaanderen, de coördinator van het Westhoekoverleg en projectcoördinator Forum Jeugd. De werkgroep werkt verder aan een visie omtrent het thema op regionaal niveau en doet insteken naar de partners (Forum): projectvoorstellen, aftoetsen van ideeën… Bedoeling is deze allen onder het Forum Jeugd te kunnen organiseren: een grotere garantie op slagen en bovendien een sterkere merknaam met zekere bekendheid in de regio en daarbuiten.

Met deze nota streven we een gelijke vertaling van deze prioriteiten op streekniveau naar een lokaal niveau na: een opname van deze prioriteiten op regioniveau in de meerjarenplanning van elke Westhoekgemeente. Op deze manier bouwen we verder aan versterkt jeugd-netwerk in onze regio.

Web by Rein.be