Integratief werken: categorale jeugdreflex

Het integratief werken omvat het vertegenwoordigingswerk die het Forum tot op vandaag opneemt, een categorale jeugdreflex: continue aandacht voor jeugd ook bij andere beleidsdomeinen. Belangrijke nuance hier is dat het Forum geen initiatiefnemer is. Insteken en terugkoppeling op het Forum Jeugd en de werkgroepen.

Specifieke voorbeelden van thema’s kunnen zijn:

  • Welzijn: opvoedingsondersteuning, acties suïcidecijfers westhoek, maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, opvolging JAC Westhoek (joc ieper), preventie drugs-en alcoholproblematiek…
  • Wonen: bv. starterswoningen
  • Mobiliteit: insteken vanuit dagelijks werking
  • Werken: zie luik ondernemerschap

Uit “CATEGORIALE JEUGDREFLEX:  EEN KWALITEITSDYNAMIEK  VOOR GOED LOKAAL  JEUGDBELEID” van  VVJ, visie op de toekomst van lokaal jeugdbeleid (2013)

“Een visie op lokaal jeugdbeleid is één zaak. Maar hoe vertaal je deze idealiter inde praktijk? Lokaal jeugdbeleid omvat àlle beleidsmaatregelen met effect op de leefomgeving en leefwereld van kinderen en jongeren. Het doorkruist beleidsdomeinen zoals sportbeleid, cultuurbeleid, sociaal beleid, ruimtelijke planning en mobiliteit, integrale veiligheid… en zoekt naar samenhang en dwarsverbinding.

In deze visie vraagt een goed jeugdbeleid een integrale benadering. Een goed jeugdbeleid benadert de werkelijkheid vanuit het oogpunt van kinderen en jongeren en heeft een doelgroepgestuurde logica in zich. De noemen deze een categoriale jeugdreflex. Niet zomaar een jeugdreflex maar een categoriale omdat we benadrukken dat het om de categorie jeugd gaat, en niet om jeugd als sector. Een reflex omdat het streefdoel een ‘natuurlijke’ aandacht is voor deze doelgroep in alle beleidsdomeinen waar wenselijk. 

Web by Rein.be