Vorming en Netwerken

Een doorgedreven professionalisering van het vrijwilligerswerk in de regio wordt nog al te vaak afgeremd door een te hoge kostprijs van vorming en de af te leggen afstand ernaartoe. Vrijwilligers zijn nochtans een noodzakelijke schakel in het jeugdwerk die best wat extra ondersteuning verdienen: jeugdhuismedewerkers, animatoren, jeugdverenigingsleden…

Via het Forum zelf (of via de werkgroepen) verkrijgen we een aansturing vanuit het werkveld (vrijwilligers) die via de jeugddiensten een regionale nood of verwachting kunnen aantonen. Dit kan zowel om vorming als overleg over bepaalde thema’s (bv. preventie) en problematieken gaan (bv. samenbrengen jeugdraadvoorzitters i.h.k.v. standpunt GAS-boetes). Communicatie en overleg met expertpartners moet hierop worden afgestemd, bv. CVO, vormingplus, Formaat, CO7, provincie…

  • Doelstelling: mogelijkheid tot aanbieden professionele vorming aan betaalbare prijzen op verscheidene locaties in de regio bv. agressiepreventie, opleiding fuifbuddies, opleiding jeugdadviseurs, vzw-wetgeving, media, geluidsnormen…
  • Concrete actie: organisatie vorming/infosessies vanuit koepel Forum Jeugd, in samenspraak met experts
  • Doelstelling: meer en beter regio-overleg jeugdwerkvrijwilligers
  • Concrete actie: thema-overleg organiseren vanuit koepel Forum Jeugd, met ondersteuning van experts

Web by Rein.be