HOE WERKEN WE?

Het Forum Jeugd Westhoek organiseert zijn werking rond 3 kerntaken. Deze zijn:

  • De intergemeentelijke samenwerking an sich: overleg, ondersteuning, stimuleren netwerkontwikkeling…
  • Positionering t.a.v. andere Westhoekpartners  & belangenbehartiging “jeugdthema”
  • Intergemeentelijke initiatieven (projecten): ondersteunen en begeleiden

Ontdek links wie onze medewerkers zijn en via welke overlegorganen we concreet aan de slag gaan.

Web by Rein.be