Werkgroep Ondernemerschap

RESOC Westhoek zette de voorbije jaren sterk in op het jongerenverhaal in de regio, in het bijzonder met het “van braindrain naar braingain-“ programma in samenwerking met de werkgeversorganisaties VKW West-Vlaanderen, VOKA Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en UNIZO Regio Westhoek.

Uit een studie, uitgevoerd door VKW, bleek dat jongeren tussen hun 18e en 25e levensjaar onze streek onder meer verlaten op zoek naar studie- of carrièremogelijkheden. Het project beoogde jongeren te overtuigen van de kwaliteiten van de Westhoek als werkregio en zo opgeleide jongeren aantrekken en/of behouden. Er zijn in de streek wel degelijk mogelijkheden voor mensen met een hogeschool- of universiteitsdiploma, alleen worden deze vacatures vaak te weinig belicht.

In het vervolgprogramma, “Westhoek inspireert ondernemerschap“, worden de kwaliteiten van de regio extra in de verf gezet met als doel ondernemerschap te stimuleren. Hier ontbreekt echter de link met jonge ondernemers in het kader van leren ondernemen.

Tijdens de opmaak van het huidige streekpact wordt in het kader van het ontwikkelen van een kwaliteitsvolle woonomgeving mee ingezet (vanuit jeugd) op ruimte voor jongerencultuur (zie prioriteit 1) maar evenzeer op stimuleren van jong ondernemerschap. Deze doelstellingen worden vanuit de werkgroep ondernemerschap van het Forum Jeugd mee opgevolgd

Web by Rein.be