(Intergemeentelijke) Projectrealisaties

Op deze pagina vindt u een overzicht terug van enerzijds gerealiseerde projecten in samenwerking met het Forum Jeugd Westhoek, anderzijds van indirect ondersteunde projecten/overlegmoment waar het Forum actief aan vertegenwoordiging/belangenbehartiging en expertise-ontwikkeling doet.

Gelieve in het submenu links aan te duiden welke van beide u wenst te raadplegen. Onderaan vindt u bovendien de agenda’s van het indertijd opgerichte Jeugdoverleg en het huidige Forum Jeugd Westhoek terug.

Web by Rein.be