Agenda Forum Jeugd (2012 – 2015)

7 februari 2012

 1.  Fuifbeleid in de Westhoek: is enige afstemming mogelijk?
 2. Gemeenschappelijke softwareontwikkeling fiscale attesten: voorstel
 3. Intranet
 4. Regionale projecten: voorstelling Art.19
 5. Voorstelling logo Forum Jeugd Westhoek (i.s.m. HoWest)

27 maart 2012

 1.  Mededeling
  • WUK?!
  • Integrale jeugdhulp
  • EGTS/INTERREG: grensoverschrijdend jeugdwerk
  • Gemeenschappelijke softwareontwikkeling fiscale attesten
  • Regionale projecten: uitnodiging Aᴿᵀ.19
 2. Braindrain/Braingain – RESOC Westhoek
 3. Opvolging fuifbeleid in de Westhoek
 4. Varia

12 juni 2012

 1. Mededelingen
  • Vergroen je jeugdterrein
  • Update: gemeenschappelijke softwareontwikkeling
  • Gemeenschappelijke serverruimte: dropbox
  • Beëindiging Leaderproject “impulsprogramma jeugd in de Westhoek”
 2. Zelfdoding jongeren in de Westhoek toelichting door Sara Decoopman, CLB Ieper
 3. Varia:
  • Visietekst jeugd in de Westhoek

5 november 2012

 1.  Mededelingen
  • Groepsaankoop software speelpleinwerking
  • Opleiding Jeugdwerknet
  • Dropbox: werking
  • Verhuis
 2. Uitdagingen werking Forum Jeugd voor 2013: toelichting en discussie toelichting door Mieke Vanelslande, coördinator
 3.  JAC Westhoek door Andy Vanstechelman
  •  werking en evaluatie
  • afspraken omtrent verdere samenwerking
 4. Varia

 22 maart 2013

 1. Forum Jeugd Westhoek
  •  Wie zijn we?
  • Realisaties anno 2013
  • Nieuwe samenstelling organen
 2. Lokaal jeugdbeleid: welke plek in meerjarenplanning? Toelichting door dhr. Koen Steuperaert (VVJ )
 3. Debat omtrent betekenis van deze toelichting voor lokaal jeugdbeleid en intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek
 4.  Varia

 2 mei 2013

 1.  Samenstelling Stuurgroep
 2.  Sneuvelnota “Forum Jeugd Westhoek vanaf 2013”
 3.  Kernvragen:
  •  Welke zijn/blijven de kerntaken van het Forum Jeugd?
  • Welke uitdagingen bieden regionaal meer slagingskans dan lokaal?
  • Kostprijs versus middelen
 4. Varia

 14 juni 2013

 1. Uitwisselingstafel “Jeugd in het BBC”
  •  3 gemeenten aan het woord
   • Koekelare: participatie jeugd bij BBC
   • Poperinge: pilootgemeente sinds 2011
   • Zonnebeke: pilootgemeente sinds 2012
  • Uitwisseling
 2.  Ter info
  • Ontwikkeling ontwerp sneuvelnota 4.0
  • Terugkoppeling Algemene Vergadering RESOC Westhoek
  • www.opvoedenindewesthoek.be door Lien De Vos, WAI
  • Jongerenpact 2020 – projectoproep
 3.  Varia

1 oktober 2013 – schepenoverleg

 1. Verwelkoming door voorzitter dhr. Ben Desmyter, schepen jeugd Poperinge
 2. Voorstelling ontwerp prioriteitennota “Toekomst Forum Jeugd Westhoek”
 3. Discussie

7 oktober 2013 

 1. Terugkoppeling schepenoverleg 1 oktober
 2. Terugkoppeling uitwisselingstafel “Jeugd in het BBC” op 14 juni
 3. Ter Info: provinciale subsidiereglementen cultuur & welzijn
 4. Varia

17 december 2013

 1. Werking Forum 2014
 2. Intergemeentelijke intiatieven
  • Paspartoe 2014
  • Intergemeentelijk georganiseerde jeugdhuisvorming
 3. Ter info
  • Participatietraject Ijzerboomgaard
  • Bezoek Turkse delegatie

24 februari 2014

 1. Werking Forum Jeugd 2014
  • Ter Info – werkingsmiddelen
  • Werkgroepen – terugkoppeling
   • Ondernemerschap
   • Vrijetijdsaanbod
   • Jongerencultuur
  • Vorming & Netwerken – Integratief werken
   • Ijzerboomgaard participatietraject
   • Vorming jeugdhuizen: stand van zaken
   • X-Beach: festival on tour
 2. Varia
  • Nieuw subsidiereglement (prov. West-Vlaanderen): kwetsbare doelgroepen i.f.v. intergemeentelijke subsidiereglement

5 mei 2014

 1. Werking Forum Jeugd 2014
  • Werkgroepen – terugkoppeling
   • Ondernemerschap
   • Vrijetijdsaanbod
   • Jongerencultuur
  • Vorming & Netwerken- integratief werken
   • Terugkoppeling overleg dhr Peter Velle – provinciale subsidiereglement
   • Opvolging opmaak nieuwe leaderstrategie door Wouter Bertier
   • Stand van zaken rond regionale welzijnsinzet door Jan Leicher
   • X-Beach festival on tour door Elwin Van Herck
   • Streekpact – beknopte voorstelling door Rony Sanders

17 juni 2014

 1. Verslag dd. Forum Jeugd 5 mei 2014
 2. Werking Forum Jeugd 2014 – opvolging werkgroepen
  • Vrijetijdsaanbod
   1. Terugkoppeling regionale rondvraag noden/behoeften kinderopvang
   2. GIS-inventarisatie
  • Ondernemerschap
   1. Kick-off acties streekpact: 30/9
 1. Vorming & Netwerken – Integratief werken
  • Huizen van het kind – Toelichting van (eventuele) lokale ontwikkelingen op vlak van het samenwerkingsverband (door mevr. Lien De Vos, Welzijnsplatform) –
  • Signaal gedeputeerde Vanlerberghe m.b.t. provinciaal reglement
 2. Inclusie op het speelplein – De diversiteit aan kinderen op het speelplein neemt toe in allerlei vormen. Hoe gaan we hiermee aan de slag, en hoe doen andere speelpleinen dit?  – door Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw
 3. Varia

18 september 2014

 1. Verslag dd. Forum Jeugd 17 juni 2014
 2. Werking Forum Jeugd 2014 – Opvolging werkgroepen
  • Vrijetijdsaanbod
   1. GIS-inventarisatie stand van zaken
  • Vorming & Netwerken – Integratief werken
   1. Reactie brief gedeputeerde Vanlerberghe
   2. iDrops minilabs ‘we for work’: digitale strijdmiddelen tegen jeugdwerkloosheid op 16/10 te Ieper
   3. Studiebezoek Kind en Samenleving ‘Het abc van speelruimten’ op 6/10 te Brugge
 1. Uitwisselingstafel ‘kansengroepen’: welke extra maatregelen nemen gemeenten om hier mee om te gaan? Welke zijn de uitdagingen in de toekomst? Vanaf heden wensen we op het Forum dieper in te gaan op actuele thema’s binnen het ‘jeugdwerk’. Vooraf wordt een korte rondvraag gehouden die als input dient voor overleg, uitwisseling, discussie en het samen zoeken naar alternatieven.
 2. Varia
  • Projectoproep streekfonds ‘een hart voor West-Vlaanderen

12 december 2014

 1. Verslag dd. Forum Jeugd 18 september 2014
 2. Werking Forum Jeugd 2014
  • Opvolging werkgroepen
  • Vorming & Netwerken – Integratief werken
 3. Initiatief: overleg voorzitters jeugdraden
 4. Terugkoppeling studiebezoek ABC van speelruimten
 • Terugkoppeling “we for work” minilabs
 1. Uitwisseling m.b.t annulaties van reserveringen in het vrijetijdsaanbod. Op Forum Jeugd (18/09/2014) kwam n.a.v. het afsluiten van de zomerperiode de problematiek van de annulaties naar voor. Heel wat activiteiten hebben te kampen met ‘lege plaatsen’ n.a.v. annulaties die niet tijdig kunnen worden heringevuld.  Hoe verloopt de inschrijvingsprocedure momenteel? Welke (extra) maatregelen nemen gemeenten om hier mee om te gaan? Welke zijn de uitdagingen in de toekomst?
 2. Varia
  • Afscheid jeugdconsulenten Alveringem, De Panne, Langemark-Poelkapelle & Zonnebeke
  • Rondje regio

24 maart 2015

 1. Verslag dd. Forum Jeugd 12 december 2014
 2. Werking Forum Jeugd 2014
  • Stuurgroep Jeugd – toekomstvisie
  • Opvolging werkgroepen
   • Ondernemerschap – jobbeurzen, bedrijvencontactdagen
   • Vrijetijdsaanbod – enquête/participatie-instrument kinderopvang
   • Jongerencultuur – opstart Art.19 “Grand Prix-“ editie
  • Vorming & Netwerken – Integratief werken
   • Opvolging UiTpas uitwisselingstafels
   • Service Design – vervoersarmoede in de Westhoek
 1. Initiatief taxicheques voor jongeren regio Veurne-Westkust
 2. Ter info/mededelingen
  • Streekevent RESOC Westhoek
  • Project toegankelijke speelpleinen – VDS
  • Verklaring van burgemeesters tegen kinderarmoede
 3. Varia/Rondje regio  

Web by Rein.be