Agenda Jeugdoverleg

Jeugdoverleg

28 november 2007

 1. Blijven of wijken: de betrokkenheid van jongeren in de Westhoek op hun omgeving. Toelichting en bespreking verdere aanpak.
 2. Acties voor jongeren van Westhoek op te nemen in de programmeringperiode 2008-2013? Toelichting en bespreking
 3. Varia

12 maart 2008

 1. Actieplan Jeugd in de Westhoek
 2. Ambities Westhoekgemeenten inzake jeugdinfrastructuur en jeugdinformatie: bespreking en planning en mogelijkheden in leader Westhoek 2008-2013
 3. Varia

2 april 2008 (schepenen)

 1. Europese subsidiemogelijkheden voor het gemeentelijke jeugdbeleid
 2. Screening jeugdbeleidsplannen
 3. Varia

8 Mei 2008

 1. Naar een intergemeentelijke jeugdwerker voor de Westhoek: bespreking projectvoorstel
 2. Jongerenwebsite in de Westhoek
  1. Ieper Jongt (door Joc Ieper)
  2. Project intergemeentelijke websites jeugd regio Ieper naar model van Ieper Jongt (door RWR arro Ieper)
  3. Projectvoorstel m.b.t. laagdrempelige jongerenhulp (door RWR arro Ieper)
  4. Varia

24 juni 2008

 1. Intergemeentelijke samenwerking en uitwisseling
  1. Intergemeentelijke samenwerking rond opleiding stewards (door Loes Vandromme)
  2. Systemen van speelpleinwerking in de Westhoek
  3. Gemeentelijke ondersteuning inzake kampervervoer (door Lieven Vanbelleghem)
  4. Omgaan met “overlast” rond jeugdhuizen
  5. Jeugdprojecten Leader Westhoek door Maarten Vanderjeught, coördinator Leader Westhoek
 2. Projectontwikkeling jeugd: naar een streekwerker jeugd door Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg
 3. Varia

8 december 2008

 1. Impulsprogramma jeugd in de Westhoek door Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg
 2. Naar een afwegingskader voor jeugdprojecten in Leader Westhoek
 3. Het participatiedecreet: kansen en mogelijkheden voor de Westhoek door Annick Werkers, RWR Veurne-Diksmuide
 4. Werking provinciale uitleendienst.
 5. Varia

17 februari 2009

 1. Impulsprogramma Jeugd in de Westhoek
  1. Stand van zaken selectieprocedure
  2. Werkprogramma 2009
  3. Samenstelling stuurgroep
  4. Opvolgen jeugdoverleg 8/12/2008
   • Provinciale uitleendienst
   • Verslag MAC Leader Westhoek 30/01/2009
   • Jeugdproject CO7 “Grand Baz’art” door Steven Reynaert, jeugdconsulent Mesen
 2. RESOC Westhoek: “Van Braindrain naar Braingain” door Sigrid Verhaeghe, RESOC Westhoek
 3. Varia
 • Brochure speelpleinwerking overlegplatform Jeugd & Welzijn

23 juni 2009

 1. Voorstelling van het RESOC-project “Van braindrain naar braingain” door Sigrid Verhaeghe, RESOC Westhoek
 2. Voorstelling van het project rond streekidentiteit in de Westhoek door Bern Paret, gebiedswerker leefbaarheid
 3. Stand van zaken in het impulsprogramma “Jeugd in de Westhoek” door Wieland De Meyer, Jeugd in de Westhoek 
 4. Stand van zaken jeugdinfrastructuur in het Leader-programma door Maarten Vanderjeught, coördinator Leader Westhoek 
 5. Deeltijds onderwijs in de Westhoek door Nick Vanwallgehem, SERR Oostende-Westhoek 
 6. Varia

14 oktober 2009

 1. Stand van zaken jeugdinfrastructuur in het Leader-programma door Wouter Bertier, Leader Westhoek 
 2. Voorstelling regionale jeugddienst Meetjesland, de “meetjesman” door Paulien Verhaest, regionaal jeugdconsulenten Meetjesland 
 3. Stand van zaken jongerenimpulsprogramma door projectcoördinator Wieland De Meyer 
 4. Varia

12 januari 2010

 1. Verwelkoming Wervik – Uitleg buurtwerking en tienerwerking “Beestig” door Renzo Demeulenaere 
 2. Voorstelling JAC-online dossier door Areta Lombary 
 3. Voorstelling RESOC-project “van Braindrain naar braingain” door Tone Vannieuwkerke 
 4. Stand van zaken impulsprogramma
 5. Voorstelling kunstenproject jeugddiensten Zuidelijke Westhoek door Tommy Porte en Stijn Dujardin 
 6. Gaming door Lieve Achten 
 7. Varia

25 mei 2010

 1. Overzicht Leader-middelen jeugd door Wouter Bertier, coördinator Leader 
 2. Stand van zaken impulsprogramma
 3. Provinciaal reglement en projectoproep
 4. Project Dranouter@work
 5. Project schuldpreventie (door Jan Leicher, gebiedswerker welzijn)
 6. Varia
  • Studiedag speelterreinen 16 juni
  • Ruimte voor zelf in te brengen vragen/thema’s i.v.m. jeugdbeleidsplan

14 december 2010

 1. Project Dranouter@work door Jeroen Verdonck, Muziekcentrum Dranouter 
 2. Stand van zaken impulsprogramma en toekomstplannen
 3. Stand van zaken eerder besproken projecten: Leader, schuldpreventie, braindrain naar braingain, JAC-online
 4. Varia / ruimte voor zelf in te brengen thema’s

14 juni 2011

 1. Stand van zaken impulsprogramma Jeugd in de Westhoek
 2. Toekomst intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek
  • Informatie betreffende de nota n.a.v. overleg met schepenen van jeugd op 09/06/2011
  • Belangrijkste werkpunten
  • Rondleiding in het nieuwe CC “Het Perron” 

Web by Rein.be