Ontstaan

In de Westhoek is de vergrijzing van de bevolking het meeste zichtbaar van heel Vlaanderen. Historisch is dit gegroeid onder meer door de grotere uitstroom van jongeren in vergelijking met andere, vergelijkbare landelijke gemeenten. Deze conclusies werden getrokken naar aanleiding van een studie van DC Noise[1] (Demographic Change New Opportunities in Schrinking Europe) in opdracht van de provincie West-Vlaanderen. Deze vaststelling was trouwens één van de onmiddellijke aanleidingen tot de studie “Blijven of wijken” door Dr. Frans Thissen. De belangrijkste reden voor de negatieve migratiebalans en daarbij horende braindrain bleek de beperkte arbeidsmogelijkheden voor hoger opgeleiden te zijn. Het aanbod van jobs op streekniveau toont aan dat het aantal jobs voor hoger opgeleiden alsmaar daalt, terwijl het in de rest van (West-)Vlaanderen stijgt. Ook het beperkte aanbod van opleidingsmogelijkheden in of dicht bij de streek speelt een rol.

  1. Met bovengenoemde studie als impuls ging het Westhoekoverleg in 2006 van start met het “Jeugdoverleg”, om in de eerste plaats de banden tussen de jeugdactoren uit de regio aan te halen en te versterken. Dit bestond oorspronkelijk uit alle 18  jeugdschepenen, jeugdconsulenten, de voorzitters van de jeugdraden en alle gemeenteraadsleden tot 35 jaar.
  2. In 2009 start, opnieuw met het Westhoekoverleg als promotor, het “Impulsproject Jeugd in de Westhoek“ (onder meer gesteund door Leader en de provincie West-Vlaanderen).  Er wordt een coördinator aangeworven die instaat voor zowel het organiseren van intergemeentelijk overleg en vorming, het vertegenwoordigen van jeugd uit de westhoek, het opstarten/ondersteunen van projecten als het verzorgen van de projectoproep voor jongeren en organisaties.
  3. Gezien de tijdelijkheid van het Leaderproject (einde voorzien juni 2012) kwam dan ook de eis vanuit het werkveld dat de opgebouwde samenwerking als minimum diende voor een vervolg hierop. In overleg met zowel de politieke (het schepenoverleg, het dagelijks bestuur en de algemene vergadering van het Westhoekoverleg) als de ambtelijke betrokkenen (het aftoetsen bij jeugdconsulenten), werd een overbrugging van de lokale gemeenteraadsverkiezingen in 2012 vastgelegd: mei 2012 – december 2013.

[1]http://www.focus-wtv.be/nieuws/algemeen/vergrijzing-aan-de-kust-is-bijna-dramatisch/article-1195110979717.htm

Web by Rein.be